×

ทัศนศึกษา โรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ

สวนผักโอกะจู๋ มีความยินดีที่ได้ต้อนรับ น้อง ๆ จากโรงเรียนอนุบาลวัยดรุณ มาทัศนศึกษา เมื่อวันที่ เมื่อ 3 กุมภาพันธ์ 2560 คำนึง | ถึงผืนดิน | ผลิตผล | ครอบครัว | และชุมชน

This post has no tag.