×

ร่วมบริจาคอาหาร ณ บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์

ร่วมบริจาคอาหาร ณ บ้านพักคนชราธรรมปกรณ์ สวนผักโอ้กะจู๋ได้มีโอกาศนำผักสลัดออแกนิคไปเลี้ยง คนชรา และผู้เข้าร่วมมหกรรมสร้างความตระหนักในการเข้าสังคมของผู้สูงอายุอย่างมีคุณภาพ เมื่อวันที่ 1 มีนาคม ที่ผ่านมา คำนึงถึง ผืนดิน ผลิตผล ครอบครัว และชุมชน #OhakajhuOrganicBranch #OhkajhuAirportBranch #ChiangMai

This post has no tag.