×

โอ้กะจู๋ปันฮักน้ำใจ สู้ภัยโควิด 2021

โอ้กะจู๋ได้ส่งมอบกำลังใจและมื้ออาหารสุขภาพ เพื่อสนับสนุนพี่ ๆ บุคลากรทางการแพทย์ ที่ร่วมกันทำงานอย่างหนักเพื่อรับมือกับไวรัสโควิด-19 โดยมอบชุดสลัดผักให้กับคุณหมอเเละพยาบาล และจัดทำกิจกรรมหยิบเเล้วหยอดตามสถานพยาบาลต่างๆ ในช่วงวันที่ 6-31 มกราคม 2564 ที่ผ่านมาครับ ตลอดระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมาโอ้กะจู๋ขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนได้ผ่านพ้นวิกฤตินี้ไปด้วยกันนะครับ
1.โรงพยาบาลสันทราย จ.เชียงใหม่
2.โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
3.โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่
4.โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่
5.โรงพยาบาลแม่ออน จ.เชียงใหม่
6.โรงพยาบาลสารภี จ.เชียงใหม่
7.โรงพยาบาลนครพิงค์ จ.เชียงใหม่
8.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
9.บ้านพักเด็กและสถานสงเคราะห์เชียงใหม่
10.สถานสงเคราะห์เด็กชาย บ้านเชียงใหม่
11.สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์
12.ศูนย์ดูแลสุขภาพผู้ป่วยและผู้สูงอายุแม่โจ้เนอร์ซิ่งโฮม
13.ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้ศุงอายุบ้านธรรมปกรณ์(เชียงใหม่)
14.โรงเรียนศรีสังวาลย์
15.วัดเซตุพน จ.เชียงใหม่
16.วัดดอนจั่น จ.เชียงใหม่
17.โรงพยาบาลลานนา จ.เชียงใหม่
18.โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
19.โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กทม.
20.โรงพยาบาลรามาธิบดี กทม.
21.โรงพยาบาลราชวิถี กทม.
22.โรงพยาบาลมิชชั่น กทม.
23.โรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กทม.
24.โรงพยาบาลหัวเฉียว กทม.
25.โรงพยาบาลกลาง กทม.
26.โรงพยาบาล ธรรมศาสตร์ กทม.
27.โรงพยาบาลภัทร-ธนบุรี กทม.
28.โรงพยาบาลตากสิน กทม.
29.โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ กทม.
30.โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี กทม.
31.โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า กทม.
32.โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กทม.
33.โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กทม.
34.โรงพยาบาลบางนา1 กทม.
35.โรงพยาบาลสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชิ กทม.
36.โรงพยาบาล ไทยนครินทร์ กทม.
37.โรงพยาบาลศิครินทร์ กทม.
38.โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท2 กทม.
39.โรงพยาบาลตำรวจ กทม.
40.โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา กทม.
This post has no tag.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.