×

โอ้กะจู๋ปันฮักภูแลแด่สังคม 2560

เราร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือ สนับสนุน เกษตรกร ผู้ปลูกสับปะรดภูแล ในปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ และร่วม แบ่งปัน ผลผลิตให้กับน้องๆในโรงเรียนพื้นที่ห่างไกล #โอ้กะจู๋ปันฮักภูแลแด่สังคม #โอ้กะจู๋ #ohkajhu #ปลูกผักเพราะรักแม่

This post has no tag.